Bespreken behandelingsplan

Het derde bezoek: Bespreking behandelingsplan

Ongeveer een maand nadat het uitgebreide onderzoek is gedaan, volgt een afspraak bij de orthodontist om de resultaten van het uitgebreid onderzoek te bespreken. Aan de hand van de gemaakte foto’s en modellen wordt precies uitgelegd wat er aan de hand is en met welke behandeling er het best iets aan gedaan kan worden. Er wordt besproken wat voor soort beugel er nodig is, hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en wat de kosten ongeveer zullen zijn. Er wordt een schriftelijke kostenopgave meegegeven. Tevens zal de orthodontist ingaan op verschillende zaken waar men rekening mee moet houden als er een beugel wordt gedragen. Ook tijdens dit gesprek is er opnieuw alle ruimte voor het stellen van vragen en het uiten van wensen.

Voor minderjarigen is het noodzakelijk dat bij het bespreken van het behandelvoorstel een ouder of voogd aanwezig is. Bij overige afspraken is begeleiding niet noodzakelijk. Als u als ouder of voogd nieuwsgierig bent naar de voortgang van de behandeling staat het u altijd vrij even mee te komen met een controle.

De gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.

Wanneer na het opstellen van het orthodontische behandelingsplan blijkt dat de skelettale problematiek te uitgesproken is om deze alleen met orthodontische apparatuur te kunnen corrigeren, dient de orthodontische behandeling gecombineerd te worden met een orthognatische chirurgische ingreep.
In onze praktijk verwijzen we u voor deze ingreep naar een gespecialiseerd team van maxillo-faciale chirurgen, die zich nagenoeg uitsluitend bezig houden met deze correcties. Bij het opstellen van de chirurgische planning, wordt er bij hen een 3-dimensionele scan gemaakt, zodat de chirurg een volledig 3-D beeld krijgt van de schedel en de kaken. Op deze manier kan de ingreep nagenoeg zonder risico uitgevoerd worden.
Op zich bestaat de techniek voor deze chirurgische correctie al meer dan 40 jaar, maar deze is in de loop der jaren erg verfijnd geworden. De chirurgische kaakcorrectie (= osteotomie) wordt nagenoeg volledig inwendig uitgevoerd, alles wordt netjes vastgezet met titanium plaatjes en schroeven.
Meestal dient de patiënt slechts 1 nacht in het ziekenhuis te verblijven en mag hij/zij de dag erna terug naar huis.

To Top