Eerste consultatie

De eerste consultatie

Tijdens onze eerste afspraak wordt een korte medische vragenlijst overlopen en wordt bekeken wat het probleem is. Op dat moment wordt aan u uitgelegd of er al dan niet een orthodontische behandeling nodig is en wanneer die best opgestart wordt.

Tijdens deze eerste consulatie wordt meestal ook een radiografische overzichtsopname van het gebit gemaakt (orthopantomogram).

Tijdens dit bezoek (consult) zal de orthodontist het gebit en het gezicht goed bekijken en aandachtig luisteren naar de wensen van u als patiënt. Er wordt voldoende tijd gepland en deze afspraak vindt plaats in een afgesloten ruimte, de consultkamer. Tijdens dit eerste bezoek wordt er uiteraard niet direct een beugel geplaatst! De orthodontist zal u informeren over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak tot behandelen bespreken en aangeven wanneer de behandeling het beste kan beginnen. Hij geeft u ook een voorlopige indicatie van de te verwachten kosten en kijkt wat de verzekering dekt. De orthodontist kan u ook helpen samen een goede afweging te maken van de voordelen van behandeling tegenover de nadelen. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen.
Na afloop van dit eerste gesprek wordt meestal een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek”. Soms adviseert de orthodontist dat het beter is nog even (af) te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een jaar later, volgt dan een nieuwe oproep. Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat behandeling niet nodig of niet zinvol is.

Wanneer nodig, geven we je ook tijdig de kennisgeving mee voor uw ziekenfonds.
Indien u beschikt over een aanvullende tandverzekering via uw mutualiteit of privé, kunnen daarvoor ook de nodige documenten ingevuld worden.

To Top